Hotline: 1900-9400Client Login

Chính sách giá

vGuard tập trung phục vụ nhu cầu sao lưu hệ thống server của Doanh nghiệp vừa và lớn. Bên cạnh đó, vGuard cũng có các gói dịch vụ linh hoạt dành cho Doanh nghiệp nhỏ, Cá nhân.

Các gói dịch vụ
Gói Enterprise Backup

Enterprise Backup

Giải pháp sao lưu toàn diện cho Doanh nghiệp lớn. Hỗ trợ nhiều tính năng cao cấp cùng cam kết SLA 99.9% Uptime.

  • Phần mềm: vGuard Pro
  • Hệ điều hành: Windows, Linux, UNIX
  • Ứng dụng: File System, Active Directory, SQL Server, Exchange Server (Database, Mailbox, DAG), Oracle, MySQL, Lotus Domino/Notes, VMware, MS Hyper-V
  • Tính năng cao cấp: Cloud+Local Backup, Seed Loading/Bulk Restore, DR Ready, Onsite Support
Chi tiết Enterprise Backup

Business Backup

Giải pháp sao lưu cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giúp bảo vệ dữ liệu server/laptop/desktop.

  • Phần mềm: vGuard Lite / vGuard Pro
  • Hệ điều hành: Windows, Linux, Mac OS
  • Ứng dụng: File/Folder, Outlook, Active Directory, SQL Server, Exchange Server, MySQL
Chi tiết Business Backup
Gói Business Backup
Gói Personal Backup

Personal Backup

Tiện ích sao lưu cho cá nhân. Dễ dàng bảo vệ dữ liệu công việc trong laptop/desktop.

  • Phần mềm: vGuard Lite
  • Hệ điều hành: Windows, Mac OS
  • Dữ liệu: File/Folder, Desktop, Documents, Outlook, Windows Mail
Chi tiết Personal Backup
Hotline: 1900 9400