Hotline: 1900-9400Client Login

Đăng ký 30-Day Free Trial

Đăng ký dùng thử để khám phá cách vGuard hỗ trợ bạn trong công tác sao lưu dữ liệu. Tài khoản được cấp phát ngay sau khi bạn hoàn tất đăng ký.

30-Day Free Trial

Trải nghiệm miễn phí với đầy đủ tính năng

Bạn vui lòng cung cấp một số thông tin để hệ thống có thể khởi tạo tài khoản:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Dung lượng: 100 GB

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Free Trial FAQ

Với Trial, tôi có thể sao lưu những gì?

Bạn có thể sao lưu bất kỳ dữ liệu nào, kể cả các ứng dụng AD, SQL, Exchange, Oracle,…

Có thể sao lưu bao nhiêu server?

Không giới hạn số server. Bạn có thể cài đặt và sao lưu bao nhiêu server tùy nhu cầu.

Dung lượng và thời gian sử dụng?

Bạn được sử dụng 100 GB trong 30 ngày.

Dữ liệu của tôi có được bảo mật?

Dữ liệu của bạn được bảo mật tuyệt đối bằng mã hóa AES như khách hàng sử dụng gói trả phí.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đăng ký sử dụng chính thức sau thời gian thử nghiệm?

Bạn không phải quá lo lắng. Tài khoản và dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thử nghiệm. Sau đó, nếu bạn không có nhu cầu đăng ký chính thức, tài khoản và dữ liệu sẽ được xóa hoàn toàn khỏi hệ thống vGuard.

Hotline: 1900 9400