Hotline: 1900-9400Client Login

Hợp tác OEM

Dịch vụ Cloud Backup với thương hiệu riêng

Công ty bạn muốn bước chân vào Cloud Computing với một dịch vụ Cloud Backup mang thương hiệu riêng? Nhưng lại chưa sẵn sàng về hạ tầng lưu trữ, giải pháp phần mềm, đội ngũ nhân sự và đặc biệt nguồn vốn đầu tư.

Mô hình OEM của vGuard có thể là giải pháp cho nhu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp toàn bộ nền tảng phần cứng và phần mềm giúp bạn xây dựng một dịch vụ Cloud Backup riêng. Tất cả Phần mềm Backup agent, Web-console, Website, Tài liệu tiếp thị,... đều có thể tùy biến để mang hình ảnh công ty bạn (và không còn bất kỳ hình ảnh nào của vGuard, VNTT). Với khách hàng, dịch vụ là của bạn. vGuard chỉ là người đằng sau vận hành hệ thống để bạn đáp ứng đúng chất lượng với khách hàng.

Coming soon

Chính thức ra mắt từ Quý II/2015
Hotline: 1900 9400