Hotline: 1900-9400Client Login

Giới thiệu vGuard

Tham quan edatacenter VNTT

Đăng ký tham quan

Thu xếp một chuyến tham quan đến edatacenter VNTT để tìm hiểu vì sao vGuard có thể mang đến cho bạn một dịch vụ sao lưu dữ liệu với cam kết về tính sẵn sàng, an toàn và bảo mật.

Để bắt đầu, bạn vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu bên dưới. Bộ phận quản lý edatacenter sẽ nhanh chóng liên hệ và hỗ trợ bạn thu xếp chuyến tham quan.

Thông tin liên hệ:

Thông tin đoàn tham quan: 

Cty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

  • Địa chỉ: Số 02, Đường Tiên Phong 3, KCN cao MapleTree, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Phone: (0650) 2220222 | Fax: (0650) 3635 200
  • Website: www.vntt.com.vn

Xem edatacenter ở bản đồ lớn hơn
Hotline: 1900 9400